ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านหลักสูตร OBE (AUN-QA) โดยมี ผศ. ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากร
| 2024-04-23 |

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ด้านหลักสูตร OBE (AUN-QA) โดยมี ผศ. ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมชบา 1 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th