ภาพข่าวกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทนาลัยราชภัฏสงขลาสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประเภท portfolio ครั้งที่ 2
| 2024-04-22 |

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทนาลัยราชภัฏสงขลาสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประเภท portfolio ครั้งที่ 2 วันที 27 มกราคม 2567

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th