ข่าวเด่น คณะวิทยาการจัดการ

ผลการพิจารณาผู้ขอมิสิทธิ์สอบในการขาดสอบปลายภาค ภาคปกติ 1/66
| 1 มกราคม 2513 |

ประกาศคณะวิทยาการจัดการ เรื่องผลการพิจารณาผู้ขอมิสิทธิ์สอบในการขาดสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ดาวน์โหลดรายชื่อ คลิกที่นี่

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th