ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อสายชำระ
| 16 พฤศจิกายน 2566 |

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาชื้อสายชำระ คลิ๊ก

 

เอกสารประกอบ :

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th