ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการนำร่องพัฒนา soft skills ข้ามประเทศร่วมนักศึกษาจากทั่วโลกในรูปแบบ ออนไลน์
| 18 กันยายน 2566 |

เอกสารประกอบ :

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th