ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

รายงานผลการประกวดคลิปวิดีโอ ทริปท่องเที่ยวเมืองคอหงส์ ประจำปี 2566
| 30 สิงหาคม 2566 |

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์ เรื่องรายงานผลการประกวดคลิปวิดีโอ ทริปท่องเที่ยวเมืองคอหงส์ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์  ประจำปี 2566

 

 

เอกสารประกอบ :

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th