ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ
| 11 กรกฎาคม 2566 |

เอกสารประกอบ :

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th