ข่าวประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The International Conference on Applied Physics and Materials Applications (ICAPMA 2023)
| 11 กรกฎาคม 2566 |

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  The International Conference on Applied Physics and Materials Applications (ICAPMA 2023) โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 ธันวาคม 2566 ณ Garden Cliff Resort & Spa พัทยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.matscitech-thailand.com

เอกสารประกอบ :

ติดต่อเรา

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
160 หมู่ 4 ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง
อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
โทรศัพท์ 0-7426-0268 โทรสาร 0-7426-0269
Email : mgt@skru.ac.th