ทั้งหมด
ภาพ รายละเอียด
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน บูรณาการสื่อการเรียนการสอนด้านกีฬา แก่นักศึกษาสาขาพละศึกษา คณะครุศาสตร์ ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โ
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการ "HR Genius 2019" เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา สอนเด็ก ม.5 โรงเรียนสตรีพัทลุง ผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน ภายใต้โจทย์ โรงเรียนของเราน่าอยู่ ปูแนวทางสู่นักนิเทศฯ
นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา จัดโครงการสอนผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนแก่นักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนคลองแดนวิทยา จังหวัดสงขลา
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ณ โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ อำเภอเมือง
นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา จัดโครงการสอนเด็ก ม.5 ร.ร.สะเดาขรรค์ชัยฯ ผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ท โฟน ภายใต้โจทย์ โรงเรียนของเราน่าอยู่ เป็นแนวทางสู่นักนิเทศฯ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัด
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย โรงเรียนร
นิเทศฯ มรภ.สงขลา จัดประกวด SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4 ปูทางเยาวชนรุ่นใหม่สู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมเช
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา จัดอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สอนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือผ่านแอพพลิเคชั่น Kinemaster
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ภาคปกติ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพนักจัดการประชุม สัมมนาและนิทรรศการ ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ ภายใต้ชื่อ "พลิกมุมมองการท่องเที่ยวสามจังหวัดชายแดนใต้รอยยิ้มและมิตรภาพ"
นักศึกษานิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สอนการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนให้กับโรงเรียนบางแก้ว จ.พัทลุง ตั้งโจทย์ “โรงเรียนของเราน่าอยู่” เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกา
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการจัดงานการประกวดดาว เดือนกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดการประกวดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการประกวดดาวเดือนในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียนรวม 66 – 511 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้จัดโครงการอบรบเชิงปฏิบัติการการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่การเป็นนักนิเทศศาสตร์ ปีที่ 2 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 7 คณะวิทยาการจัดการ
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน สอนตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือ หวังคนในชุมชนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
บรรยากาศกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการชบาน้อยสู่รั้วใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ในกิจกรรมแบ่งเป็นพิธีมุสลิม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และพิธีพุทธ ณ ห้องประชุมอาคารบริการนักศึกษา ชั้น 3 (อาคารโรงอาหารใหม่ข้างตึก วจก.)
บรรยากาศงานราชภัฏวิชาการ 2562 คณะวิทยาการจัดการ "SKRU 100 ปี MGT ร้อยเรียงความภูมิใจ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 " ณ ลานกิจกรรม อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ ในงานมีการออกบูธขายอาหารไทย และการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน
นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา คว้า 2 รางวัล การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดชายแดน ประเภทคลิปสั้น ความยาวไม่เกิน 1 นาที รองชนะเลิศและชมเชย พร้อมเงินรางวัลรวม 7,000 บาท จัดโดยศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รางวัลรองชน
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (วจก 5+2 มหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 9) ระหว่างวันที่ 22 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุร
บรรยากาศพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชบา 1 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น
จำนวน 5 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>