ข่าว  ประชาสัมพันธ์  ทั้งหมด
หัวข้อข่าว วันที่โพส
 ขอความร่วมมือในการแต่งกายด้วยชุดผ้าบาติกสีเหลืองดอกปาริฉัตร  2012-08-09 17:03:42
 การประกวดออกแบบลวดลายถุงกระดาษชอปปิ้ง  2012-08-09 14:36:20
 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา  2012-08-08 17:04:36
 แนะนำหลักสูตรมหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต  2012-07-30 16:54:19
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ และขอเสนอชื่อ "ผู้หญิงเก่ง 2556"  2012-07-30 15:35:09
 โครงการ Young Financial Star Competition 2012  2012-07-29 18:31:03
 เชิญร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่  2012-07-29 17:46:33
 โครงการ อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2  2012-07-27 16:47:30
 โครงการประกวดแผนการตลาด “Isuzu Marketing Brains Challenge 2012”  2012-07-26 14:47:14
 ขอเชิญเข้าร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2555 (thailand Research Expo 2012)  2012-07-26 13:33:55
 โครงการ "ยกย่องเด็กและเยาวชนคนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรม" ประจำปี 2555  2012-07-04 18:10:13
 ประชาสัมพันธ์และแนะแนวโครงการออแพร์  2012-07-04 17:33:59
 โครงการประกวดออกแบบแข่งขัน Story Board หัวข้อ "วิถีไทยในใจคุณ"  2012-07-04 17:17:41
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการรักษ์ภาษาไทยของเรา: ประกวดการคัดลายมือ  2012-07-04 14:43:57
 เชิญชวนส่งบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารการจัดการ  2012-07-04 11:21:35
 โครงการทูตไบเออร์เพื่อสิ่งแวดล้อม  2012-07-04 10:58:36
 โครงการเส้นทางสู่ดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ  2012-07-04 09:52:07
 ขอเชิญนักศึกษาร่วมสมัคร SKRU DJ Young Star Challenge  2012-06-22 14:24:26
 ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม  2012-07-04 15:57:22
 ติดต่อนักศึกษาถ่ายภาพสินค้าอาหารเพื่อจัดพิมพ์ในใบเสนอสินค้า  2012-06-20 15:21:57
จำนวน 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ] 21 [ 22 ] Next>>