ข่าว  ประชาสัมพันธ์  ทั้งหมด
หัวข้อข่าว วันที่โพส
 เชิญชวนนิสิต นักศึกษาร่วมประกวดไอเดียกิจกรรมทางการตลาด  2013-11-06 13:08:28
 ขอเชิญร่วมทำหนังสั้น  2013-11-06 12:59:17
 แนวการปฏิบัติในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2557  2013-10-29 17:05:09
 ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อเสนอในการประชุม  2013-10-29 16:44:15
 โครงการประกวดแผนการตลาด  2013-10-21 10:42:50
 รับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทสอบคัดเลือกตรง  2013-10-17 17:27:30
 โครงการความร่วมมือผลิตและนำเสนอข่าวโทรทัศน์  2013-10-17 12:12:22
 ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการ PSU Education Conference  2013-09-30 12:01:14
 นักศึกษาประเมิณอาจารย์ผู้สอน  2013-09-30 11:22:13
 นักศึกษายืนยันการลงทะเบียน  2013-09-30 11:20:46
 เชิญร่วมแข่งขันตอบคำถามบัญชีระดับประเทศ  2013-09-18 18:49:52
 เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ  2013-09-13 17:21:36
 เชิญร่วมงาน MICE  2013-09-12 14:09:57
 โครงการสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  2013-09-12 13:59:00
 ข่าวประกาศเตือนจาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  2013-09-12 13:52:54
 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการส่งข้อสอบ  2013-09-11 14:17:07
 เชิญนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรี หัวข้อ"สื่อ-สาร ผ่านพลังความรู้สู่สังคม"  2013-09-11 14:12:13
 โครงการวันสาทเดือน 10  2013-09-05 12:48:54
 โครงการ บัณฑิตไทยไม่โกง  2013-09-05 12:24:59
 โครงการพัฒนาวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม  2013-09-04 16:43:10
จำนวน 22 หน้า : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ] Next>>