รายละเอียดข่าว :  แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสินแจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ที่มีสถานะชำระหนี้ปกติจนถึงมีหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน
ดาวโหลดไฟล์ : แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน