รายละเอียดข่าว :  ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้

ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้
ดาวโหลดไฟล์ : ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้