รายละเอียดข่าว :  มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปี2563

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปี2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://www.marketingthai.or.th/mat-scholarships-2020/