รายละเอียดข่าว :  ภาวะผู้นำเชิงประสาทวิทยาศาสตร์สำหรับผู้บริหารนวัตกรรมและเชิงกลยุทธ์

UploadImage

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ https://il.mahidol.ac.th/th/neuroleadership-1/