รายละเอียดข่าว :  โครงการอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว 
จ .พิษณุโลก 

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง หรือที่เว็บไซต์ http://personnel.psru.ac.th/

ดาวโหลดไฟล์ : โครงการอบรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม