รายละเอียดข่าว :  ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลการศึกษา (education fair)

ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลการศึกษา (education fair) ณ นครโฮจิมินห์ และกรุงฮานอย

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง 
หรือที่เว็บไซต์ http://bit.ly/2s1m59y
ดาวโหลดไฟล์ : ขอเชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมงานเทศกาลการศึกษา (education fair)