รายละเอียดข่าว :  กิจกรรมการประกวดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11 ข้าว ปลา ป่า เกลือ ในระหว่างันที่ 30 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://ilac.snru.ac.th/th/ หรือดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่างนี้
ดาวโหลดไฟล์ : กิจกรรมการประกวดงานมูนมังอีสาน ครั้งที่ 11