รายละเอียดข่าว :  ขอเชิญร่วมประกวดบทความในโครงการ เศรษฐทัศน์ 2563

ขอเชิญชวนให้นิสิตระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ส่งบทความวิชาการ/วิจัย เข้าร่วมประกวดบทความในโครงการ เศรษฐทัศน์ 2563

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Student/setthatat/Pages/Setthatat_2020.aspx