รายละเอียดข่าว :  ทุนการศึกษาของ China Scholarship Council (CSC) ประจำปีการศึกษา 2563/2564

Tianjin University (TJU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เสนอมอบทุนการศึกษาของ China Scholarship Council (CSC) ประจำปีการศึกษา 2563/2564 จำนวน 3 ทุน (ป.โท 1 ทุน และ ป.เอก 2 ทุน) สำหรับอาจารย์และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อไปศึกษา ณ TJU

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ shorturl.at/bcmEH 
หรือที่เฟสบุ๊ค https://www.facebook.com/bics.ohec/posts/2912576818794881/

หมดเขตเสนอชื่อภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563