รายละเอียดข่าว :  ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2562

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครทุนการศึกษารัฐบาลญี่ปุ่น ประเภททุนญี่ปุ่นศึกษา (Japanese Studies Students) และ ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู (Teacher Training Students) ประจำปีการศึกษา 2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊กที่นี่