โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและการประกวด ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์ SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ ๕ [2020-09-25 16:47:13] ขอเชิญเที่ยวงานวัฒนธรรมสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา 2563 [2020-08-05 10:16:56] ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ X Campus Ads Idea Contest 2020 [2020-07-29 14:18:54] x-tra ให้ใช้บริการจัดอบรมเรียนออนไลน์ จัดอบรมฟรี [2020-06-19 11:52:01] กปน. เปิดเวทีชวน นิสิต นักศึกษา สร้างสรรค์คลิปรณรงค์ประหยัดน้ำแนวใหม่ [2020-06-19 11:35:35] มาตรการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ในปีการศึกษา 2563 [2020-06-09 14:32:07] แจ้งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสิน [2020-04-10 10:25:07] ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาอื่นๆที่ทางราชการออกให้ [2020-04-10 10:03:24] อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 • นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา สอนเด็ก ม.5 โรงเรียนสตรีพัทลุง ผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟ

  ...อ่านต่อ

 • นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา จัดโครงการสอนผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนแก่นักเรียนมัธยมป

  ...อ่านต่อ

 • เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิ

  ...อ่านต่อ

 • นิเทศศาสตร์ราชภัฏสงขลา จัดโครงการสอนเด็ก ม.5 ร.ร.สะเดาขรรค์ชัยฯ ผลิตคลิปวิดีโอผ่

  ...อ่านต่อ

 • เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยา

  ...อ่านต่อ

 • ดูภาพทั้งหมด