คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
  ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
  โทรศัพท์ 0-7433-6933 และ 0-7433-6901-4 ต่อ 200
  โทรสาร 0-7432-4221
     
   
                                   ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ
 
ชื่อ-สกุล :
อาชีพ/ประเภท :
หัวข้อเรื่อง :
รายละเอียด :
email ผู้ส่ง :
ไฟล์แนบ :
(**ถ้ามี**)