ชื่อโครงการ :  โครงการจัดงานการประกวดดาว เดือน ดาวเทียม
รายละเอียด :  สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการจัดงานการประกวดดาว เดือนกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จัดโครงการจัดงานการประกวดดาว เดือนกิจกรรมคณะวิทยาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ฯ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage