ชื่อโครงการ :  การประกวดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการประกวดดาวเดือน
รายละเอียด :  สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดการประกวดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการประกวดดาวเดือนในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียนรวม 66 – 511 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ
สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดการประกวดกิจกรรมจิตอาสา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการจัดโครงการประกวดดาวเดือนในวันพุธที่ 18 กันยายน 2562 ณ ห้องเรียนรวม 66 – 511 ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage