ชื่อโครงการ :  บายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการ 2562
รายละเอียด :  บรรยากาศกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการชบาน้อยสู่รั้วใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ในกิจกรรมแบ่งเป็นพิธีมุสลิม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และพิธีพุทธ ณ ห้องประชุมอาคารบริการนักศึกษา ชั้น 3 (อาคารโรงอาหารใหม่ข้างตึก วจก.)
บรรยากาศกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญคณะวิทยาการจัดการชบาน้อยสู่รั้วใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ในกิจกรรมแบ่งเป็น พิธีมุสลิม ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 คณะวิทยาการจัดการ และพิธีพุทธ ณ ห้องประชุมอาคารบริการนักศึกษา ชั้น 3 (อาคารโรงอาหารใหม่ข้างตึก วจก.) 

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage