ชื่อโครงการ :  บรรยากาศงานราชภัฏวิชาการ2562 คณะวิทยาการจัดการ
รายละเอียด :  บรรยากาศงานราชภัฏวิชาการ 2562 คณะวิทยาการจัดการ "SKRU 100 ปี MGT ร้อยเรียงความภูมิใจ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 " ณ ลานกิจกรรม อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ ในงานมีการออกบูธขายอาหารไทย และการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน
บรรยากาศงานราชภัฏวิชาการ 2562 คณะวิทยาการจัดการ "SKRU 100 ปี MGT ร้อยเรียงความภูมิใจ ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2562 " ณ ลานกิจกรรม อาคาร 66 คณะวิทยาการจัดการ ในงานมีการออกบูธขายอาหารไทย และการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่ผู้เข้าชมงาน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage