ชื่อโครงการ :  มอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา 2561
รายละเอียด :  บรรยากาศพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชบา 1 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น
บรรยากาศพิธีมอบเกียรติบัตรผู้นำนักศึกษา แก่สโมสรนักศึกษา ภาคปกติ คณะวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมชบา 1 ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ บรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่น

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage