ประกาศสำหรับผู้ประสงค์รับทุนมูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล ประจำปี 2563 [2019-11-12 18:18:37] การประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี ปี2563 [2019-11-07 15:59:00] ขอเชิญสมัครสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ครั้งที่ 11 [2019-11-07 15:51:35] ประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกีรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ครั้งที่ 2 2562 [2019-10-24 10:27:43] บ.ก ชัยแสง เทรดดิ้ง จำกัด รับสมัครนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานและร่วมงาน [2019-10-24 10:16:02] หจก พีซีพีวิศวกรรมและบริการรับสมัครงาน [2019-10-24 10:12:42] นิด้ารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโทร 2563 [2019-10-24 10:09:08] ขอเชิญร่วมประกวด "ปรับพฤติกรรมการเล่นมือถือ เป็นการสนุกกับการบริหารห้างออนไลน์" [2019-10-09 15:16:20] อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ภาพกิจกรรมฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 • เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยา

  ...อ่านต่อ

 • นิเทศฯ มรภ.สงขลา จัดประกวด SKRU. ANNOUNCER CONTEST ปีที่ 4 ปูทางเยาวชนรุ่นใหม่สู

  ...อ่านต่อ

 • หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต มรภ.สงขลา จัดอบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และส่

  ...อ่านต่อ

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ภาคปกติ จัดโครงการเสริมสร

  ...อ่านต่อ

 • นักศึกษานิเทศศาสตร์ ลงพื้นที่สอนการผลิตคลิปวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนให้กับโรงเรียนบางแ

  ...อ่านต่อ

 • ดูภาพทั้งหมด