ข้อมูลสถานประกอบการสำหรับนักศึกษา
ลำดับ สถานประกอบการ ติดต่อสอบถาม สถานะ จำนวน รายละเอียด
1 โรงแรมฉลองบีช โฮเต็ล แอนด์ สปา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ฝึกงาน 2 คน
2 บริษัทโรบินสัน จำกัด (มหาชน) ฝึกสหกิจ 1 คน
3 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้) แผนกบุคคลกองบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ ฝึกสหกิจ 1 คน
4 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ฝึกสหกิจ 0 คน
5 หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฝึกสหกิจ 0 คน
6 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ฝึกสหกิจ 1 คน
7 บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ฝึกสหกิจ 1 คน
8 หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ฝึกสหกิจ 1 คน
9 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ฝึกสหกิจ 1 คน
10 สำนักงบประมาณ ฝึกสหกิจ 1 คน
11 บริษัท เอส.พี.เอ็ม. อาหารสัตว์ จำกัด ฝึกสหกิจ 1 คน
12 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝึกสหกิจ 1 คน
13 บริษัทคัลเชอร์ 2015 จำกัด ฝึกสหกิจ 1 คน
14 บริษัท เคอาร์ซี ทรานสปอร์ต แอนด์เซอร์วิส จำกัด ฝึกสหกิจ 1 คน
15 บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด ฝึกสหกิจ 0 คน
16 บริษัท ซอฟด์สแควร์ กรุ๊ป จำกัด ฝึกสหกิจ 1 คน
17 บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฝึกสหกิจ 0 คน