FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : ขอเชิญร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6
 
UploadImage

UploadImage


แสกนเพื่อสมัครเข้าร่วม
UploadImage

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nida.ac.th/th/

ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่าง
ดาวโหลดไฟล์ : ขอเชิญร่วมกิจกรรม ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 6