FACULTY OF MANAGEMENT SCIENCES

SONGKHLA RAJABHAT UNIVERSITY

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สร้างคนดี มีคุณค่า เสริมปัญญา พัฒนาท้องถิ่น
 
หัวข้อ : ประกาศเรื่อง การขยายเวลาถอนชื่อเลือกตั้งนอกเขต
 
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลา เรื่อง การ ขยายระยะเวลาในการถอนชื่อจากฐานข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด สงขลา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
ดาวโหลดไฟล์ : ประกาศเรื่อง การขยายเวลาถอนชื่อเลือกตั้งนอกเขต