ติดต่อคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
สายตรงคณบดี
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


 • ติดต่อคณบดีได้ที่


  pongsak.th@skru.ac.th 081-738-4391
 • ข้อตกลง

  ข้อมูลทั้งหมดจะนำเสนอในภาพรวม เพื่อการปรับปรุงการบริหารของคณะวิทยาการจัดการเท่านั้น
  ขอขอบคุณที่ให้ข้อมูล
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป้องศักดิ์ ทองเนื้อแข็ง
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

สายตรง / ร้องทุกข์ / แนะนำ / ติชม / ฯลฯ
รายละเอียด
(*แนบรูปภาพเฉพาะไฟล์ .jpg .png .gif เท่านั้น*)(ถ้ามี)
(*แนบไฟล์เฉพาะ .pdf เท่านั้น*)(ถ้ามี)
ข้อมูลผู้แจ้ง (กรุณาระบุ กรณีต้องการทราบข้อมูลการดำเนินการของคณะหรือเพิ่มความหน้าเชื่อถือของข้อมูล)